De Eglantier, schoolvervangende dagopvang

De Eglantier, schoolvervangende dagopvang, richt zich voor begeleiding en therapie op:

  • jonge kinderen met een ernstige ontwikkelingsachterstand
  • kinderen en jongeren met ernstig meervoudige beperkingen
  • kinderen en jongeren met ernstig mentale beperkingen, eventueel met contact- of gedragsmoeilijkheden.

Huis20 - Zorghotel Floortje

Op 25 oktober 2014 werd een tweede huis van De Eglantier, op Coigesteenweg 20 in Tervuren, officieel geopend. Het huis kreeg twee officiële namen: Huis20 voor de schoolvervangende dagopvang en Zorghotel Floortje voor de verblijffunctie. Het zorghotel van De Eglantier kreeg de naam Floortje, genoemd naar Floortje Nootens, het meisje met beperkingen dat de aanleiding was tot de oprichting van De Eglantier.

Mobiele zorg