Medewerkers

Beleid

De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het dagverblijf. Zij stippelt samen met de leden van de Raad van Bestuur de algemene beleidslijnen uit , vertrekkend vanuit de noden binnen het zorglandschap. Zij is ook eindverantwoordelijk voor ‘kwaliteit’ binnen de voorziening, en wordt hierbij ondersteund door de kwaliteitscoördinator en preventieadviseur.

De algemene pedagogische werking binnen De Eglantier wordt door de orthopedagoge samen met de teamcoördinatoren en de directie ontwikkeld.

De medewerkers en alle ouders worden geïnformeerd over het beleid.

Multidisciplinair team

De kinderen en jongeren in De Eglantier worden begeleid door een multidisciplinair team. Dit team staat er elke dag opnieuw om vanuit zijn eigen deskundigheid de nodige zorg, stimulering en relaties op maat van ieder kind aan te bieden.

De leefgroepteams bestaan uit opvoeders en  verpleegkundigen. Zij zorgen voor de dagdagelijkse  verzorging en stimulering van de kinderen. Therapie en behandeling wordt gegeven door kinesitherapeuten, een logopediste en hippotherapeuten.

Er is continu overleg en afstemming tussen de verschillende disciplines, waardoor er aan ieder kind een individueel afgestemd handelingsplan wordt geboden. Deze zorg op maat vinden we erg belangrijk.

Dit multidisciplinair team wordt ondersteund door de orthopedagoge, een arts en een maatschappelijk werker, respectievelijk voor pedagogische ondersteuning, medische vragen of contacten met ouders.

Administratieve en logistieke teams

Zij zorgen voor  de praktische ondersteuning van de werking, gaande van  personeels- en kindgerelateerde administratie tot vervoer, klusjes, poetsen en bereiden van maaltijden.

Vrijwilligers

Vrijwilligers hebben een belangrijke plaats in De Eglantier. Enkele vrijwilligers zetten zich doorheen het jaar in voor beperkte taken in de leefgroep, voor administratieve en logistieke taken. Anderen nemen een specifieke taak op zich: kalenderverkoop, hulp bij het tuinfeest, raad van bestuur, organisatie van de kunstveiling, e.a.

Stagiairs

Studenten kunnen binnen De Eglantier de kans krijgen om werkervaring op te doen.

Vacatures

Vanaf oktober 2019 is er een plaats vacant voor een:
 
Administratief coördinator 
 
 • Je staat samen met de directeur in voor de volledige administratieve en logistieke werking van de Eglantier. 
 • Je zorgt voor de personeelsadministratie en verlofregeling, bent contactpersoon voor het sociaal secretariaat en volgt de sociale wetgeving op. 
 • Je coördineert de boekhouding, verzorgt facturatie, controleert inkomende facturen, maakt contracten op, berekent correcte tarieven. 
 • Je beheert de verzekeringenportefeuille en handelt schadedossiers af. 
 • Je volgt mee de logistieke werking van de Eglantier op (keuken, schoonmaak, vervoer). 
 • Je volgt de subsidies en afrekeningen met VAPH, Maribel, VIPA, Vlabinvest op. 
 
Profiel 
 
 • Je bent vertrouwd met personeelsbeheer en boekhouding in bedrijf of organisatie. 
 • Je vindt gemakkelijk je weg in wetgeving, reglementen en administratieve bepalingen. 
 • Je bent communicatief ingesteld,  je kan een team aansturen en neemt nieuwe uitdagingen aan.  
 • Je kan vlot overweg met de PC en raakt snel vertrouwd met nieuwe pakketten. 
 • Je bent bij voorkeur vertrouwd met de sociale sector (PC 319) of je hebt er voeling mee. 
 • Je hebt minimaal een diploma bachelor (of gelijkwaardig door ervaring) en enkele jaren werkervaring in gelijkaardige functies. 
 
Wij bieden 
 
Een verantwoordelijke functie met grote maatschappelijke meerwaarde in een warme en kleinschalige organisatie, die zichzelf sterk profileert binnen het sociale ondernemerschap. 
Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en werktijden in afspraak met de directie.
Mogelijkheid tot deeltijds werk na de inloopperiode. 
 
Ben jij diegene die we zoeken?
 
Stuur dan voor 19 april je motivatiebrief met CV naar Ann Debontridder, De Eglantier vzw, Coigesteenweg 19- 3061 Bertem, of mail naar info@eglantier.be
 
Een oriënterende schriftelijke proef vindt plaats op 20 mei om 18.30 in De Eglantier. 
Wie slaagt voor de schriftelijke proef wordt uitgenodigd voor een gesprek op 17 juni.  
Meer informatie rond de functie kan je verkrijgen bij Ann Debontridder (info@eglantier.be of 02/767 47 05)