Medewerkers

Beleid

De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het dagverblijf. Zij stippelt samen met de leden van de Raad van Bestuur de algemene beleidslijnen uit , vertrekkend vanuit de noden binnen het zorglandschap. Zij is ook eindverantwoordelijk voor ‘kwaliteit’ binnen de voorziening, en wordt hierbij ondersteund door de kwaliteitscoördinator en preventieadviseur.

De algemene pedagogische werking binnen De Eglantier wordt door de orthopedagoge samen met de teamcoördinatoren en de directie ontwikkeld.

De medewerkers en alle ouders worden geïnformeerd over het beleid.

Multidisciplinair team

De kinderen en jongeren in De Eglantier worden begeleid door een multidisciplinair team. Dit team staat er elke dag opnieuw om vanuit zijn eigen deskundigheid de nodige zorg, stimulering en relaties op maat van ieder kind aan te bieden.

De leefgroepteams bestaan uit opvoeders en  verpleegkundigen. Zij zorgen voor de dagdagelijkse  verzorging en stimulering van de kinderen. Therapie en behandeling wordt gegeven door kinesitherapeuten, een logopediste en hippotherapeuten.

Er is continu overleg en afstemming tussen de verschillende disciplines, waardoor er aan ieder kind een individueel afgestemd handelingsplan wordt geboden. Deze zorg op maat vinden we erg belangrijk.

Dit multidisciplinair team wordt ondersteund door de orthopedagoge, een arts en een maatschappelijk werker, respectievelijk voor pedagogische ondersteuning, medische vragen of contacten met ouders.

Administratieve en logistieke teams

Zij zorgen voor  de praktische ondersteuning van de werking, gaande van  personeels- en kindgerelateerde administratie tot vervoer, klusjes, poetsen en bereiden van maaltijden.

Vrijwilligers

Vrijwilligers hebben een belangrijke plaats in De Eglantier. Enkele vrijwilligers zetten zich doorheen het jaar in voor beperkte taken in de leefgroep, voor administratieve en logistieke taken. Anderen nemen een specifieke taak op zich: kalenderverkoop, hulp bij het tuinfeest, raad van bestuur, organisatie van de kunstveiling, e.a.

Stagiairs

Studenten kunnen binnen De Eglantier de kans krijgen om werkervaring op te doen.

Interesse? Contacteer Koen Huyberechts (02/767.47.05) of stuur een e-mail naar info@eglantier.be