Activiteiten

Activiteitenaanbod

Het activiteitenaanbod is verschillend per leefgroep, maar sluit aan bij de individuele noden en behoeften van het kind.

Voor sommige kinderen ligt het accent op het verhogen van hun lichaams- en omgevingsbewustzijn. Sensorische prikkels worden bewust en gedoseerd aangeboden, en dit in een warm contact. Activiteiten zoals zintuiglijke stimulatie, voelen van trillingen, massage, bewegingservaringen, voelen en betasten van voorwerpen, … basale en sensomotorische stimulatie komen aan bod.

Andere kinderen zijn zich meer bewust van zichzelf en hun omgeving. Bij hen ligt het accent meer op het verruimen van hun spelontwikkeling (fijne en psycho-motoriek), het bevorderen van hun grove motoriek en communicatie, het vergroten van hun zelfredzaamheid.

Voor oudere kinderen staan belevings- en waarnemingsactiviteiten (muziek, snoezelen, zwemmen, kookactiviteit, wandelen, verhaaltjes vertellen, …) meer centraal. Voor hen is een zinvolle dagbesteding, het opdoen van leuke ervaringen - met voldoende oog voor het onderhouden van hun vaardigheden - belangrijk.

Naast deze leefgroepgebonden activiteiten zijn er ook leefgroepoverstijgende activiteiten.

Deze zijn vaak gekaderd binnen de themawerking. Alle kinderen kunnen genieten van een sfeervolle belevingstent, een actie-reactie huisje of een leuk versierde snoezel, …

Ook activiteiten zoals zwemmen, gaan wandelen, uitstapjes, ... gebeuren leefgroep overstijgend.