Zorg

Lichamelijk welbevinden

Lichamelijk comfort en kwaliteitsvolle zorg vormen de basis van het algemeen welbevinden van elke persoon.

We nemen voldoende tijd om een kwaliteitsvolle verzorging te geven. Hieronder vallen ook specifieke verzorgingen  (vb. het verzorgen van een stoma, blaassonde, mondhygiëne, …)

Gezondheidsproblemen worden nauwgezet opgevolgd en begeleid (vb. epilepsie, reflux, pijn, …)

Houdingswisselingen en het gebruik van orthopedisch hulpmateriaal worden geïntegreerd in het zorgaanbod van het kind.

Ieder kind heeft voldoende rust nodig, dit kan zowel in de leefgroep als in een slaapkamer.

Maaltijden

Tijdens de maaltijden krijgt het kind de nodige begeleiding om op een rustige manier te kunnen eten, rekening houdend met zijn mondmotorische vaardigheden (slikken, kauwen).

Kinderen kunnen ook sondevoeding of dieetvoeding krijgen.

Redzaamheid

Redzaamheid wordt gestimuleerd, indien het kind er aan toe is, vb. zindelijkheidstraining, zelfstandig eten, meehelpen bij aan- en uitkleden.