Doelgroep

Welke kinderen kunnen terecht in De Eglantier?

  • Jonge kinderen met een ernstige ontwikkelingsachterstand
  • Kinderen en jongeren met ernstig meervoudige beperkingen
  • Kinderen en jongeren met ernstig mentale beperkingen, eventueel met contact- of    gedragsmoeilijkheden

We nemen kinderen op vanaf babyleeftijd tot 21 jaar, met een mogelijke uitbreiding tot ongeveer 25 jaar.

Wanneer in de loop van de tijd blijkt dat een schoolse omgeving beter beantwoordt aan de behoeften en de noden van het kind, worden het kind en de ouders voorbereid op de overgang naar buitengewoon onderwijs.

Kinderen die gestart zijn in het buitengewoon onderwijs, maar waarbij het schoolse aanbod niet meer beantwoordt aan hun noden en behoeften, kunnen mogelijk de overstap maken naar De Eglantier.