Therapie

Therapieaanbod

De kinderen krijgen individuele kinesitherapie. De frequentie, de inhoud en de vorm is afhankelijk van hun zorgvraag.

De individuele behandeling kan bestaan uit mobilisaties, houdingscorrigerende oefeningen, rekoefeningen, ontwikkelingsbegeleidende oefeningen, ademhalingskiné, …

De logopediste biedt aan de kinderen een individueel communicatiemoment aan. De frequentie, de inhoud en de vorm is afhankelijk van hun zorgvraag. Enkele leefgroepjes krijgen een groepsaanbod.

In speelse vorm worden communicatieve functies gestimuleerd (vb. kiezen, nog vragen, hulp vragen, beurt nemen, …), het aanleren van SMOG en verwijzers, het gebruik maken van een praatknop of een computer… Zij geeft ook voedingsbegeleiding en voedingsadviezen.

Kinderen kunnen hippotherapie krijgen, wanneer ze hiervoor medische toelating krijgen. Hierbij gaat de aandacht naar het contact met het paard en de begeleider, het opdoen van positieve en nieuwe bewegingservaringen.

De therapeuten adviseren de ouders bij het gebruik en aanschaffen van hulpmiddelen.