Steun

 Om onze werking mogelijk te maken, kunnen we beroep doen op subsidies van de overheid en bijdragen van de ouders. Maar gelukkig kunnen we ook beroep doen op een grote groep van vrijwilligers en donateurs. Allemaal mensen die de Eglantier een warm hart toedragen.

Giften voor de Eglantier kunnen gestort worden op:

IBAN BE28 7805 9211 7820
BIC GKCCBEBB
t.n.v. "De Eglantier" ( vanaf 40€ fiscaal aftrekbaar)

Een krantje verschijnt in maart, juni, september en december. Het is een gratis informatie- en contactblad voor ouders, personeel, bestuursleden, vrijwilligers, sympathisanten en sponsors (min. 40€ per jaar) van de Eglantier.