Praktisch

Openingsuren  

De Eglantier is open van 7u30 tot 17u30.

Kinderen kunnen toekomen tot 9u30 en afgehaald vanaf 16 uur.

Vervoer

De Eglantier organiseert enkele busritten in Midden-Brabant. In de mate van het mogelijke worden de kinderen thuis opgehaald en teruggebracht. Dit kan echter niet gegarandeerd worden.

U kunt zelf uw kind brengen en/of ophalen of er kan een ander ophaalpunt afgesproken worden. Een gecombineerde formule (busvervoer - eigen vervoer) is ook mogelijk.

Financiële bijdrage

De Eglantier wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

De ouders betalen een vastgestelde bijdrage, die geïndexeerd wordt. Momenteel (eind 2014) bedraagt deze rond de €12 per dag. Maaltijden, verzorging, therapie en eventueel vervoer zijn hier inbegrepen. Tot de jongere 18 jaar is kan de bijdrage deels gerecupereerd worden bij de belastingen.

De kosten voor luiers worden door de ouders gedragen (vanaf de leeftijd van vijf jaar deel terugbetaald door het VAPH en de mutualiteit).

Kosten gemaakt voor externe activiteiten (paardrijden, uitstappen, zwemmen) worden aangerekend.

Sluitingsdagen

De Eglantier is alle werkdagen van het jaar open, ook tijdens de schoolvakanties, behalve tussen kerstdag en nieuwjaar en 10 extra sluitingsdagen, verspreid over het jaar en vaak als brugdagen genomen.

Verder zijn er nog een aantal snipperdagen: 2 studiedagen voor het personeel en de dag na het tuinfeest.

Hotelfunctie

De Eglantier biedt tijdens een aantal vastgestelde weekends en sluitingsdagen per jaar opvang en overnachting aan voor een viertal kinderen in zorghotel Floortje.