Ondersteuning gezin

Naast informatie-uitwisseling en opvoedingsadvies wordt tijd vrijgemaakt voor emotionele ondersteuning. De draaglast voor een gezin kan zeer groot worden. Een luisterend oor kan welkom zijn.

Om ouders even te ontlasten kunnen op vastgestelde weekends kinderen terecht in zorghotel Floortje.

Wanneer de leefgroepsomgeving te belastend is voor een kind kan in overleg (beperkte) mobiele zorg in de thuiscontext gegeven worden.

Binnen het MFCOnderW.E.G. kan er gezocht worden naar een tijdelijke avond-/nachtopvang, in samenwerking met andere diensten.

Ouders kunnen beroep doen op de maatschappelijk werkster voor de ondersteuning bij sociale administratie.