Vraaggestuurd aanbod

Omdat de kinderen zich maximaal zouden kunnen ontplooien, worden ze in kleine groepjes begeleid. Elk groepje heeft zijn eigen profiel, vb. rustig basaal, ontwikkelingsgericht, gestructureerd of met meer accent op belevings- en sfeermomenten. Naargelang de zorgvraag van het kind wordt het kind begeleid in het groepje dat het best aansluit bij zijn noden en behoeften.

Voor ieder kind wordt door het multidisciplinair team, in overleg met de ouders, een individueel handelingsplan opgesteld (officieel individuele dienstverleningsovereenkomst - IDVO, genoemd)

Hierin wordt beschreven welke zorg, ondersteuning en stimulering het kind nodig heeft op vlak van lichamelijk en sociaal-emotioneel welbevinden, communicatie, motoriek, gedrag en zelfredzaamheid. Dit handelingsplan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.

Daarnaast houden we rekening met hoe een kind zich op een bepaald moment voelt. We stemmen ons aanbod daarop af, vb. rust bieden na epileptische aanval, activiteit aanbieden wanneer kind alert is, in de tuin rondlopen bij spanning, …