Aanbod

Een warme sfeer en een gestructureerde omgeving

‘Positieve affectie en individuele aandacht’ vormen de basis van onze werking. Hierdoor verkrijgen de kinderen het nodige basisvertrouwen om zich open te stellen voor hun omgeving.

Daarnaast biedt een duidelijke leef- en leeromgeving hen de nodige houvast om beter te kunnen volgen, te begrijpen of invloed uit te oefenen.