De werking

Dagverblijf

De Eglantier is een kleinschalig therapeutisch dagverblijf voor kinderen en jongeren met ernstig mentale of meervoudige beperkingen.

Er zijn twintig reguliere voltijdse plaatsen. Daarnaast zijn er enkele plaatsen mogelijk via het statuut convenant of via het inkopen van zorg met PAB-budget.

De kinderen worden begeleid in leefgroepen, ingedeeld volgens de zorgbehoeften van de kinderen.

De kinderen komen vijf dagen per week. Tijdens weekends en op feestdagen is De Eglantier gesloten.

Een deeltijds verblijf kan ook waarbij we een minimum van drie dagen per week aanbevelen.  Andere vormen van deeltijdse opvang kunnen in overleg afgesproken worden.

De Eglantier biedt ochtend- en avondopvang aan. Naargelang de mogelijkheden worden de kinderen gebracht en gehaald door de ouders of gebeurt het vervoer met een minibusje (regio Midden-Brabant).

Hotelfunctie

Zorghotel Floortje biedt op een aantal vastgestelde weekends en vakantiedagen per jaar opvang en overnachting aan voor een vijftal kinderen.

Multifunctioneel centrum OnderW.E.G.

Sinds 1 januari 2014 functioneren Windekind vzw - Leuven, Centrum Ganspoel vzw - Huldenberg en De Eglantier vzw als één multifunctioneel netwerk.

Door als één netwerk naar buiten te treden kunnen we flexibeler inspelen op de noden van elk kind.  We profileren ons als een netwerk met een complementair aanbod waarbinnen de eigen identiteit en sterkte een belangrijke troef is.

Als vzw en beleidsmatig werkt elke voorziening autonoom.

Het aanbod van het netwerk omvat:

  • Dagopvang in De Eglantier kan gecombineerd worden met overnachting in Centrum Ganspoel
  • Hotelfunctie in zorghotel Floortje, overnachting en dagopvang op vastgestelde weekends en vakantiedagen
  • Mobiele zorg in de thuissituatie als nazorg of in afwachting van een opname in De Eglantier.
  • Kinderen van Windekind en Ganspoel kunnen een aanvraag doen voor een tijdelijk schoolvervangend aanbod in De Eglantier, bv. tijdens een revalidatieperiode.
  • Schoolaanvullende dagopvang tijdens vakantieperiodes voor kinderen met een complexe problematiek van buiten De Eglantier.