Gebruikersraad

Enkele ouders vertegenwoordigen de kinderen en de ouders in de gebruikersraad.

Zij vergaderen minimum drie maal per jaar samen met de directie en/of maatschappelijk werker en een vertegenwoordiger van de raad van bestuur.

De gebruikersraad kan zelf gezinsactiviteiten organiseren.