Ontstaan en groei

De Eglantier werd opgericht door enkele ouders van een kind met ernstige beperkingen en enkele personen werkzaam in de zorgsector. Er was nood aan dagopvang voor kinderen die niet terecht kunnen in het buitengewoon onderwijs. Thuisverzorging of internaatsplaatsing was toen de enige optie. Ze richtten in 1978 een vzw op en kochten een villa die ze aanpasten.

In september 1979 opende De Eglantier vzw zijn deuren, als eerste dagverblijf voor niet-schoolgaande kinderen.

Er hadden grote verbouwingen plaats in 1994-1995 en in 2010-2011.

In 2013 werd De Eglantier uitgebreid met een huis aan de overkant, Huis20 genoemd.  Het wordt ingericht als leefgroep en als hotelfunctie voor een beperkt overnachtingsaanbod.

Van 1 januari 2014 maakt De Eglantier deel uit van het multifunctioneel netwerk OnderW.E.G.

De Eglantier is een pluralistische en onafhankelijke voorziening.

De vzw wordt gesubsidieerd door het V.A.P.H. (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Op  25 oktober 2014 werd het nieuwe huis van De Eglantier, op de Coigesteenweg 20 in Tervuren officieel geopend. Het huis kreeg twee officiële namen: Huis20 voor de schoolvervangende dagopvang en Zorghotel Floortje voor de verblijffunctie.