Volwaardige partners

Ouders zijn vanuit hun opvoedings- en ervaringsdeskundigheid volwaardige partners in de zorg.

Delen van ervaringen, luisteren naar elkaars verhaal, uitwisselen van informatie draagt bij tot een beter inzicht in het kind en zijn noden.

Het opstellen van het handelingsplan en vastleggen van prioriteiten binnen de begeleiding gebeurt in overleg met de ouders. De aandacht gaat hierbij naar de behoeften en mogelijkheden van het kind, om van daaruit gerichte stimulatie en ondersteuning te geven.