Info voor ouders

Wij streven naar een open en eerlijke samenwerking met de ouders. Hiertoe worden meerdere kansen geboden:

  • Tijdens de eerste maanden wordt wederzijds veel informatie doorgegeven. De eerste dag dat een kind naar De Eglantier komt worden de ouders uitgenodigd om in de voormiddag mee te komen en om de opvoed(st)ers en therapeuten de nodige uitleg te geven over de dagelijkse gewoonten van hun kind.
  • Elk kind heeft een schriftje of agenda waarin de toffe momenten en de probleempjes van elke dag neergeschreven kunnen worden, zowel door de ouders als door de opvoedsters.
  • Het handelingsplan van het kind wordt regelmatig (binnen de 15 maanden) met de ouders bijgestuurd tijdens een kindbespreking in De Eglantier of tijdens een huisbezoek.
  • Tussentijdse contacten zijn ook altijd mogelijk via de telefoon, een gesprek in De Eglantier of thuis, deelname aan bv. een kinésessie...
  • Een driemaandelijks krantje geeft informatie over de werking van De Eglantier. Het is een contactblad voor al wie bij De Eglantier betrokken is: ouders, personeel, bestuursleden, vrijwilligers, sponsors.
  • In het voorjaar worden de ouders uitgenodigd op een informatie- en gespreksavond.
  • Jaarlijks organiseren we in de zomer een familiedag.
  • In september heeft ons jaarlijks tuinfeest plaats. De Eglantier staat dan open voor familieleden, sympathisanten, geïnteresseerden en de hele omgeving.
  • Rond half december houden we een kerstfeestje samen met ouders en broers en zussen.
  • Eenmaal per jaar organiseren we een grootouderdag.

Enkele ouders vertegenwoordigen de kinderen in een gebruikersraad