Opnameprocedure

U heeft interesse voor De Eglantier ?

  1. Na afspraak brengt u ons een vrijblijvend bezoek waarbij wij alle gewenste informatie geven. In dit gesprek bekijken we samen of onze werking aan de zorgbehoeften van uw kind beantwoordt.
  2. Bij interesse komt uw kind op de wachtlijst en verwachten wij dat u ons de beschikbare medische en pedagogische informatie over uw kind bezorgt.
  3. Om opgenomen te worden in een voorziening voor minderjarigen moet u voor de gevraagde zorgvorm een goedkeuring en erkenningsnummer krijgen via de ITP (Intersectorale Toegangspoort). Neem hiervoor contact op met een erkende dienst, een MDT (multidisciplinair team), zoals het COS, ziekenfonds, CLB. U kunt de nodige informatie bij ons krijgen of via deze website (bij onderdeel "werking"). De hele inschrijvingsprocedure neemt enkele maanden in beslag. Uw dossier bij de ITP wordt opgevolgd door een contactpersoon.
  4. Is er een plaats in het verschiet voor uw kind dan contacteren wij u.
  5. Enkele weken vóór de opname brengen de maatschappelijk werkster, de orthopedagoge en een leefgroepbegeleider een huisbezoek waarbij de opname grondig voorbereid wordt (praktische afspraken, functioneren van het kind, administratie)
  6. Vanaf het ogenblik dat een kind naar De Eglantier komt wordt met de ouders een Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding afgesloten. Zij ontvangen het Charter collectieve rechten en plichten waarin de wederzijdse rechten en plichten van de voorziening en de gebruiker omschreven staan.